077-997-9980
Slider

תיבת תפילה

לב ליבו הקדוש של בית הכנסת הוא ללא ספק המקום שבו מונח ספר התורה ואשר ממנו קוראים מול ומסביב לקהל המתפללים. האזור המרכזי ביותר הינו המקום אשר בו תמוקם תיבת התפילה על מנת שכל עדת המתפללים יוכלו לראות, לשמוע ולהיות חלק בלתי נפרד מן הטקסיות המופלאה.

תיבת התפילה הינה במה מורמת אשר מיועדת לקריאת ספר התורה והצגתו בפני כל. תיבה תפילה נמצאת במרכז בית הכנסת לעיני כולם והיא המקום הקדוש ביותר אחרי ארון הקודש ואלמנט זה חשוב מאחר והוא מגיע ומוזכר עוד מימי המשנה והרמב”ם כאשר מייחסים מקום של כבוד רם ונישא לחזן או שליח הציבור הקורא בפני כולם. חשיבותה של תיבת התפילה מיוצרת במגוון מרהיב של עיצובים כאשר היד המנחה שייכת לנציג בית הכנסת אשר מודע לכל הסייגים והאפשרויות שבייצורה.

בימת תפילה עגולה

סוגי תיבות תפילה לבתי כנסת

אומנם מקומה של תיבת התפילה הוא במרכז החלל של בית הכנסת, אך ניתן לראות מספר סוגים של תיבות אשר מעוצבות בהתאם לגודל בית הכנסת, קהל המתפללים והתרבויות המאכלסות את מקום הקודש.

תיבות תפילה גדולות

אלו הן תיבות רחבות היקף אשר עומדות על במה והן מהנפוצות ביותר. התיבות הללו מרהיבות ביופיין והן מעוטרות גילופי עץ מלא המסמלים את קשר הדורות עד לימינו אנו. בתיבות גדולות ניתן לראות כיסאות מרופדים או ספסלים עבור שליחי הציבור ובכך מתווסף מקום ליותר משליח אחד אשר יעלה ויקרא.

תיבות תפילה קטנות

בהתאם לגודלו של בית הכנסת כך גם ניתן לבנות את תיבת התפילה ולעיתים ישנם בתי כנסת קטנים אשר יכולים להכיל בימת תפילה קטנה שמיועדת לשליח ציבור אחד בלבד. התיבה הזו נקראת גם “בימת סטנד” והיא יכולה להכיל את ספר התורה והסידור.

תיבות תפילה משולבות

בעיצוב תיבות תפילה ניתן לראות אלמנטים רבים. תיבות תפילה משולבות הינן תיבות מעץ מלא אשר מכניסות גם אלמנטים של זכוכית או ברזל בצבעים כסף או זהב ומעניקות אפקט עוצמתי נוסף.

בימות תפילה מעוצבות

מיקום תיבת תפילה בבית הכנסת

תיבת התפילה מהווה כמקום המרכזי ביותר בבית הכנסת ולכן היא תיוצב בנקודה אמצעית כך שכל האנשים יוכלו לראות ולשמוע את שליחי הציבור. עבור כל עדה יש בחירה באשר לעיצוב אבל הפרט שעליו אין עוררין הוא התקנת בימת התפילה במרכז הרחבה בבית הכנסת.

גבאי בית הכנסת הוא האדם האחראי על כל ההחלטות הקשורות לתיבת התפילה והן נובעות מתוך ההכרה שלו עם קהל המתפללים, סגנונות התפילה, העדות אשר מהן הקהל מורכב וכמובן, התקציב הכרוך בבניית התיבה.

עיצוב תיבת תפילה

כאשר מדובר בתיבת תפילה ניתן להבחין בשני סוגים עיקריים: תיבות תפילה קבועות ותיבות תפילה ניידות. בימות התפילה המשקיפות מעל שולחנות המתפללים ואל הספסלים מעניקות תחושה עמוקה של עוצמה ורגש כאשר עולים המתפללים בתורם לקריאה.

על העיצוב הכללי ממונה גבאי בית הכנסת והוא יביא את רעיונות העיצוב במטרה להגיע לתוצאה סופית אשר תשקף את הרוח של בית הכנסת. תיבת התפילה תותאם לאופי בית הכנסת על מנת לייצור שלמות והתאמה אישית בתהליך אשר בסופו תוצג ותותקן התיבה במקום הנבחר.