077-997-9980
Slider

עמוד תפילה לחזן

עמוד תפילה לחזן

עמוד תפילה לחזן

עמוד תפילה לחזן הוא בעצם סוג של פודיום עליו החזן שם את מה שדרוש לו במהלך התפילה וממנו מתבצעת קריאת התפילה. באופן מסורתי העמוד ממוקם בסמוך לארון הקודש ומול המתפללים, אך הדבר משתנה בין קהילה לקהילה ותלוי גם בעדה.

מושבים לבתי הכנסת

מושבים לבית כנסת

עיצוב של כיסאות ומושבים תומן את היכולת להקדיש תשומת לב לצרכים של המקום והלקוח. לבתי כנסת צרכים ייחודיים להם הקשורים לתפילות ולקדושה או למרחב בית הכנסת ולקהילה שלו. בבית כנסת יש לחשוב בקפידה כיצד ממקמים את היושבים, מהן החומרים מהם עשויים המושבים ומהות העיצוב הכללי.

מחיצות לבית כנסת

מחיצות לבית כנסת

מחיצות לבית כנסת הינן פריטים פרקטיים שנוצרו עם השנים וגלגולי המסורת היהודית בבתי הכנסת והן משמשות למספר מטרות שונות. אחת המטרות המרכזיות ביותר של מחיצות בית כנסת היא כמובן ההפרדה המגדרית. מחיצה בבית כנסת יכולה גם לשמש להצנעת פרטי קודש, הפרדה בין חלקים בבית כנסת ושמירה על פריטי הקודש.

תיבות תפילה

תיבת תפילה

לב ליבו הקדוש של בית הכנסת הוא ללא ספק המקום שבו מונח ספר התורה ואשר ממנו קוראים מול ומסביב לקהל המתפללים. האזור המרכזי ביותר הינו המקום אשר בו תמוקם תיבת התפילה על מנת שכל עדת המתפללים יוכלו לראות, לשמוע ולהיות חלק בלתי נפרד מן הטקסיות המופלאה.

ספריות קודש

ספריות קודש

ספריות קודש מכילות ספרי קודש יהודיים וספרי עזר כמו סידורים, ספרי תורה, שולחן ערוך, ספרי רבנים וכדומה אשר נכתבו בכדי לאפשר תפילה ולימוד תורה כמצווה דתית. ספריות הקודש צריכות להשתלב עם השפה העיצובית של בית כנסת, לשדר הדרות והכי חשוב לשרת את בית הכנסת לשנים ארוכות.

רהיטים לבתי כנסת

ריהוט לבתי הכנסת

בית הכנסת הוא אחד המוסדות החשובים ביותר בתרבות ובהוויה היהודית, על כן עיצוב בתי כנסת חייב לשדר אווירת אצילות, מכובדות וקדושה. ריהוט הוא אחד מהנדבכים החשובים בתכנון בתי הכנסת שהופך את בית הכנסת למכובד, מרשים ומשרה בו אווירה של קדושה.

ארון הקודש בבתי הכנסת

ארון הקודש בבית הכנסת

כל קדושתו של בית-הכנסת מתמקדת ב”ארון-הקודש”, המכיל את ספרי-התורה. הארון, אשר נקרא גם “היכל” בקרב עדות המזרח, עומד במרכזו של כותל המזרח, הכותל החשוב ביותר בבית-הכנסת, והוא מהווה כעין “קודש הקודשים” של ה”מקדש מעט.”